Intelligens szabályozás az Európai Unióban

Európai Bizottság

 • Hatásvizsgálatok

Az Európai Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó kezdeményezése keretében kiemelt figyelmet fordít a hatásvizsgálatok elvégzésére. A Bizottság hatásvizsgálati tevékenyégével kapcsolatos dokumentumok az alábbi oldalon érhetőek el.

 • Célravezető és hatásos szabályozás a növekedésért – a Bizottság soron következő lépései egyszerűsítik az uniós jogot

Közleményében a Bizottság szakterületek szerint határozza meg, hogy mely területeken tesz további lépéseket az uniós jogszabályok egyszerűsítése és a vállalkozások terheinek csökkentése, valamint a végrehajtás megkönnyítése érdekében. Link 

 • Célravezető szabályozás -REFIT

Az Európai Bizottság jelentős intézkedéscsomagot jelentett be, amelynek célja, hogy megerősítse és javítsa az európai szabályozási keretet és biztosítsa a célravezető szabályozást az Európai Unióban . Az intézkedéscsomag egyik eleme a hatásvizsgálati terület további megerősítése. Link

 • „Az adminisztratívteher-csökkentési program – Zárójelentés”

„Az adminisztratívteher-csökkentési program – Zárójelentés” részletezi, miként tett javaslatot a Bizottság az adminisztratív terhek 33%-kal (közel 41 milliárd EUR) való csökkentésére, túllépve a 2008-ban meghatározott 25%-os célkitűzést. Az Európai Unió társjogalkotói több ilyen javaslatot elfogadtak (az összeg közel 31 milliárd EUR-t tesz ki). Link

 • A kkv-k életét leginkább megnehezítő 10 uniós jogszabály ésszerűsítésére készül a Bizottság

A Bizottság által kezdeményezett széles körű konzultáció során mintegy 1000 kkv és üzleti szervezett jelölte meg, mely 10 uniós jogszabály jelenti számára a legnagyobb terhet. A konzultáció célja annak megállapítása volt, mely területeken akadályozza az uniós szabályozás a munkahelyteremtést és a növekedést, és mely területeken szükséges további vizsgálatokat végezni, és szükség esetén további intézkedéseket hozni. A Bizottság közzétette az eredményeket.
A 10-es toplistával az Európai Bizottság az Európai Tanács tavaszi ülésének eredményességéhez kíván hozzájárulni. Ezt szolgálja az „Intelligens szabályozás – válasz a kis- és középvállalkozások szükségleteire” című közlemény és az azt kísérő szolgálati munkadokumentum is, amelyben a Bizottság az általa javasolt és az uniós jogalkotó által elfogadott, a kkv-k érdekeit szolgáló jogszabályi kivételek és könnyítések egyes példáit ismerteti. Link

 • High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens

A független érdekképviselőkből álló, adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport elkészítette „Európa jobban is teljesíthet” elnevezésű jelentését a tagállamoknak az európai uniós jogszabályok legkevesebb teherrel járó végrehajtására vonatkozó bevált módszereiről.

 • Minőségi Jogalkotási Program

2015. május 19-én az Európai Bizottság elfogadta a minőségi jogalkotási programot. Az uniós jogalkotás teljes folyamatát lefedő, átfogó reformcsomag fokozza az uniós döntéshozatali eljárás nyitottságát és átláthatóságát, a jogszabálytervezetekhez és módosításokhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat tökéletesítve javítja az új jogszabályok minőségét, és előmozdítja a hatályos uniós jogszabályok folyamatos és következetes felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az uniós szakpolitikai célkitűzések a leghatékonyabban és legeredményesebben valósulhassanak meg. Link

Európai Unió Tanácsa

 • 2014
A Tanács 2014-es Smart Regulation következtetése az alábbi linken érhető el. Link
 • 2013

2013 májusában a Tanács tanácsi következtetéseket fogadott el az intelligens szabályozás területén, melyben ismételten kiemelt szerepet kapott a szabályozási terhek csökkentése. Link

 • 2012

A Versenyképességi Tanács 2012. február 20-i ülésén következtetéseket fogadtak el a végfelhasználókra kiemelt figyelmet fordító jövőbeli intelligens szabályozási menetrendről, a következtetésben foglaltak szerint célzottabb erőfeszítéseket kell tenni a szabályozásból eredő általános terhek csökkentésére. Link

 • 2011

2011 decemberében a Tanács hatásvizsgálati témakörben következtetéseket fogadott el, melyben szintén a hatásvizsgálatok kiemelt szerepét hangsúlyozták.
2011 májusában a Tanács az intelligens szabályozással összefüggésben fogadott el következtetéseket.

Európai Parlament

Az Európai Parlament szintén létrehozott egy hatásvizsgálati tevékenységgel foglalkozó egységet.

Tagállami kezdeményezések

 • 10 pontos terv

2012 novemberében a tagállami miniszterek egy csoportja lépéseket sürgetett az intelligens szabályozás területén. Link